Skip to main content

[sk] TLAČIVO J. ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE O DORUČENÍ ALEBO NEDORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

TLAČIVO J

  

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE O DORUČENÍ ALEBO NEDORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ
(článok 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (2))

článok 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (19) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

1. INFORMÁCIE O STAVE DORUČENIA PÍSOMNOSTI

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická p

Formát PDF


(1) Použitie tohto tlačiva je nepovinné

(2) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

Uložiť koncept Zobraziť koncept