Skip to main content

[et] VORM J. VASTUS PÄRINGULE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

VORM J

  

VASTUS PÄRINGULE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))(2) artikli 11 lõige 2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))  artikli 11 lõige 2) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

1. TEAVE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE STAATUSE KOHTA

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(2) ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

Salvestage mustand Laadige mustand üles