Skip to main content

[fi] LOMAKE J. VASTAUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAAN TIETOPYYNTÖÖN

LOMAKE J (1)

VASTAUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAAN TIETOPYYNTÖÖN
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (2) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. TIETOJA ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOTILANTEESTA

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(2) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos