Skip to main content

[ro] FORMULARUL J. RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA SAU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR

FORMULARUL J (1)

  

RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA SAU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR
(Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(2))

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

1. INFORMAȚII PRIVIND SITUAȚIA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTULUI

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)Utilizarea acestui formular este facultativă.

(2)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.