Skip to main content

[sl] OBRAZEC J. ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

OBRAZEC J(1)

  

ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ
(člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (2))

člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

1. INFORMACIJE O STANJU VROČANJA PISANJA

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)Uporaba obrazca ni obvezna.

(2) UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

Shrani osnutek Naloži osnutek