Skip to main content

[da] FORMULAR J. SVAR PÅ ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTERNE

FORMULAR J

  

SVAR PÅ ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTERNE
(artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (2))

artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

1. OPLYSNINGER VEDRØRENDE STATUS FOR FORKYNDELSE AF DOKUMENTET

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(2)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

Gem udkast Upload udkast