Skip to main content

[lv] J VEIDLAPA. ATBILDE UZ LŪGUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU

J VEIDLAPA

  

ATBILDE UZ LŪGUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU
(11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (2))

11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

1. INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS STATUSU

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(2) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu