Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ F - ŽÁDOST O INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODLENÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Complete

FORMULÁŘ F (1)

ŽÁDOST O INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODLENÍ
(čl. 12 odst. 1 a čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (2))

čl. 12 odst. 1 a čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOST O DOKAZOVÁNÍ BYLA ODESLÁNA, ALE NEJSOU K DISPOZICI ŽÁDNÉ INFORMACE O VÝSLEDKU DOKAZOVÁNÍ

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané