Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Е - ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Е (1)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ
(член 12, параграф 1 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (2))

член 12, параграф 1 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

СЛЕДНОТО ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА Е ИЗПРАТЕНО, НО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Запазете версиятаЗаредете версията