Skip to main content

[da] FORMULAR F - ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR F (1)

 

ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER
(artikel 12, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (2))

artikel 12, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

FØLGENDE ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE BLEV SENDT, MEN DER FORELIGGER INGEN OPLYSNINGER OM RESULTATET AF BEVISOPTAGELSEN

Gem udkastUpload udkast