Skip to main content

[pl] FORMULARZ F - WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT OPÓŹNIEŃ

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ F (1)

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT OPÓŹNIEŃ
(art. 12 ust. 1 i art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (2))

art. 12 ust. 1 i art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

NASTĘPUJĄCY WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE DOWODU ZOSTAŁ WYSŁANY, ALE BRAK JEST INFORMACJI NA TEMAT WYNIKU PRZEPROWADZENIA DOWODU

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą