Skip to main content

[hr] OBRAZAC F - ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O KAŠNJENJU

  • Current Početak
  • Step 2
  • Complete

OBRAZAC F (1)

 

  

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O KAŠNJENJU
(članak 12. stavak 1. i članak 19. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (2))

članak 12. stavak 1. i članak 19. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

SLJEDEĆI ZAHTJEV ZA IZVOĐENJE DOKAZA BIO JE POSLAN, ALI NEMA DOSTUPNIH INFORMACIJA O ISHODU IZVOĐENJA DOKAZA

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt