Skip to main content

[sl] OBRAZEC F - ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O ZAMUDI

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC F (1)

 

ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O ZAMUDI
(člen 12(1) in člen 19(4) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (2))

člen 12(1) in člen 19(4) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

ZAPROSILO ZA PRIDOBIVANJE DOKAZOV JE BILO POSLANO, VENDAR NI NA VOLJO NOBENIH INFORMACIJ O IZIDU PRIDOBIVANJA DOKAZOV

Shrani osnutekNaloži osnutek