Skip to main content

[lv] F VEIDLAPA - PIEPRASĪJUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

F VEIDLAPA (1)

  

PIEPRASĪJUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS
(12. panta 1. punkts un 19. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās) (“pierādījumu iegūšana”) (11))

12. panta 1. punkts un 19. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās) (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

ŠĀDS PIEPRASĪJUMS TIKA NOSŪTĪTS, BET NAV PIEEJAMA NEKĀDA INFORMĀCIJA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS IZNĀKUMU

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu