Skip to main content

[mt] FORMOLA F - TALBA GĦAL INFORMAZZJONI DWAR DEWMIEN

  • Current Ibda
  • Step 2
  • Complete

FORMOLA F (1)

 

TALBA GĦAL INFORMAZZJONI DWAR DEWMIEN
(Artikolu 12(1) u Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili (kumpilazzjoni tax-xhieda) (2))

Artikolu 12(1) u Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni tax-xhieda f’materji ċivili (kumpilazzjoni tax-xhieda) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 1.)

IT-TALBA LI ĠEJJA GĦALL-KUMPILAZZJONI TAX-XHIEDA NTBAGĦTET IŻDA MHI DISPONIBBLI L-EBDA INFORMAZZJONI DWAR L-EŻITU TAL-KUMPILAZZJONI TAX-XHIEDA

Issejvja l-abbozzIllowdja l-abbozz