Skip to main content

[fi] F-LOMAKE - PYYNTÖ VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE F (1)

PYYNTÖ VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (2) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta ja 19 artiklan 4 kohta))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta ja 19 artiklan 4 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

SEURAAVA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ ON LÄHETETTY, MUTTA TIETOJA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISEN TULOKSESTA EI OLE SAATAVILLA

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos