Skip to main content

[ro] FORMULARUL D. CONFIRMARE DE PRIMIRE

FORMULARUL D

  

CONFIRMARE DE PRIMIRE
(Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (1))

Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

Prezenta confirmare de primire ar trebui trimisă prin intermediul sistemului informatic descentralizat sau în alt mod în cel mai scurt termen după primirea actului și, în orice caz, în termen de șapte zile de la primire.

Prezenta confirmare de primire ar trebui trimisă prin intermediul sistemului informatic descentralizat sau în alt mod în cel mai scurt termen după primirea actului și, în orice caz, în termen de șapte zile de la primire. (2)

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(2)Obligația de a trimite confirmarea prin intermediul sistemului informatic descentralizat se aplică numai începând cu data aplicării sistemului informatic descentralizat în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784.