Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ D. POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI

FORMULÁŘ D

  

POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI
(čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (12)

Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (12) (2)

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)Povinnost odeslat potvrzení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému platí v souladu s čl. 37 odst. 2 pouze ode dne použití decentralizovaného informačního systému.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané