Skip to main content

[da] FORMULAR D. MODTAGELSESBEVIS

FORMULAR D

  

MODTAGELSESBEVIS
(artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Dette modtagelsesbevis bør hurtigst muligt efter modtagelse af dokumentet fremsendes gennem det decentrale IT-system eller på anden måde og under alle omstændigheder senest syv dage efter modtagelsen (12)

Dette modtagelsesbevis bør hurtigst muligt efter modtagelse af dokumentet fremsendes gennem det decentrale IT-system eller på anden måde og under alle omstændigheder senest syv dage efter modtagelsen (12) (2)

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(2)Forpligtelsen til at fremsende beviset gennem det decentrale IT-system gælder først fra datoen for anvendelse af det decentrale IT-system i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1784.

Gem udkast Upload udkast