Skip to main content

[pl] FORMULARZ D. POTWIERDZENIE ODBIORU

FORMULARZ D

  

POTWIERDZENIE ODBIORU
(art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów” (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)) (1))

art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Niniejsze potwierdzenie odbioru powinno zostać przesłane za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego lub w inny sposób jak najszybciej po wpływie dokumentu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od jego wpływu (12).

Niniejsze potwierdzenie odbioru powinno zostać przesłane za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego lub w inny sposób jak najszybciej po wpływie dokumentu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od jego wpływu . (2)

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(2)Obowiązek przesłania potwierdzenia za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego ma zastosowanie dopiero od dnia rozpoczęcia stosowania zdecentralizowanego systemu informatycznego zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1784.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą