Skip to main content

[sl] OBRAZEC D. POTRDILO O PREJEMU

OBRAZEC D

  

POTRDILO O PREJEMU
(člen 10(1) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 10(1) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

To potrdilo o prejemu bi bilo treba poslati prek decentraliziranega sistema IT ali kako drugače čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu .

To potrdilo o prejemu bi bilo treba poslati prek decentraliziranega sistema IT ali kako drugače čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu . (2)

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)UL L 405, 2.12.2020, str. 40

(2)Obveznost pošiljanja potrdila prek decentraliziranega sistema IT se uporablja šele od datuma začetka uporabe decentraliziranega sistema IT v skladu s členom 37(2) Uredbe (EU) 2020/1784.

Shrani osnutek Naloži osnutek