Skip to main content

[nl] FORMULIER D. ONTVANGSTBEVESTIGING

FORMULIER D

  

ONTVANGSTBEVESTIGING
(Artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (11) (1))

Artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (11) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

Deze ontvangstbevestiging moet via het gedecentraliseerde IT-systeem of anders zo spoedig mogelijk na ontvangst van het stuk en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst worden verzonden (12).

Deze ontvangstbevestiging moet via het gedecentraliseerde IT-systeem of anders zo spoedig mogelijk na ontvangst van het stuk en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst worden verzonden (12). (2)

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

(2)De verplichting om de ontvangstbevestiging via het gedecentraliseerde IT-systeem te verzenden geldt pas vanaf de datum van toepassing van het gedecentraliseerde IT-systeem overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden