Skip to main content

[mt] FORMOLA D. KONFERMA TAR-RIĊEVUTA

FORMOLA D

  

KONFERMA TAR-RIĊEVUTA
(Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (1))

Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

Din il-konferma tar-riċevuta għandha tintbagħat permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata jew b’xi mod ieħor kemm jista’ jkun malajr wara li jiġi rċevut id-dokument u f’kull każ fi żmien sebat ijiem minn meta jasal.

Din il-konferma tar-riċevuta għandha tintbagħat permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata jew b’xi mod ieħor kemm jista’ jkun malajr wara li jiġi rċevut id-dokument u f’kull każ fi żmien sebat ijiem minn meta jasal. (2)

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)U L 405, 2.12.2020, p. 40.

(2) L-obbligu li tintbagħat il-konferma permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata japplika biss mid-data tal-applikazzjoni tas-sistema tal-IT deċentralizzata f’konformità mal-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784.

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz