Skip to main content

[pl] FORMULARZ C. ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT

FORMULARZ C

  

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT
(art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”(Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.))  (2) (3))

art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”)  (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

1. ADRESAT

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Stosowanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

(2)Czas lokalny wezwanego państwa członkowskiego.

(3) Formularz ten ma zastosowanie wyłącznie do państw członkowskich, które zapewniają pomoc zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2020/1784.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą