Skip to main content

[fi] LOMAKE C. VASTAUS TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖÖN

LOMAKE C (1)

  

VASTAUS TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖÖN
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (2) (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (3))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. VASTAANOTTAJA

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1)Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(2) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(3) Tämä lomake koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos