Skip to main content

[nl] FORMULIER C. ANTWOORD OP HET VERZOEK OM HET ADRES TE ACHTERHALEN VAN DE PERSOON AAN WIE EEN STUK MOET WORDEN BETEKEND OF TER KENNIS GEGEVEN

FORMULIER C

  

ANTWOORD OP HET VERZOEK OM HET ADRES TE ACHTERHALEN VAN DE PERSOON AAN WIE EEN STUK MOET WORDEN BETEKEND OF TER KENNIS GEGEVEN
(Artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (2) (3))

Artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

1. GEADRESSEERDE

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)Het gebruik van dit formulier is facultatief.

(2)Plaatselijke tijd van de aangezochte lidstaat.

(3) Dit formulier is uitsluitend van toepassing op lidstaten die bijstand verlenen overeenkomstig artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2020/1784.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden