Skip to main content

[da] FORMULAR C. SVAR PÅ ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR

FORMULAR C

  

SVAR PÅ ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR
(artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (7) (2) (3))

artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (7) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

1. ADRESSAT

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(2)Lokal tid i den anmodede medlemsstat.

(3) Denne formular gælder kun for de medlemsstater, der yder bistand i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2020/1784.

Gem udkast Upload udkast