Skip to main content

[mt] FORMOLA C. TWEĠIBA GĦAT-TALBA BIEX JIĠI DETERMINAT L-INDIRIZZ TAL-PERSUNA LI GĦANDHA TIĠI NNOTIFIKATA

FORMOLA C

  

TWEĠIBA GĦAT-TALBA BIEX JIĠI DETERMINAT L-INDIRIZZ TAL-PERSUNA LI GĦANDHA TIĠI NNOTIFIKATA
(Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (2) (3))

Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (7) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

1. DESTINATARJU

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)L-użu ta’ din il-formola mhuwiex obbligatorju.

(2)GU L 405, 2.12.2020, p. 40.

(3) Din il-formola tapplika biss għall-Istati Membri li jipprovdu assistenza f’konformità mal-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2020/1784.

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz