Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ C. ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA

FORMULÁŘ C

  

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA
(čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (2) (3))

čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. ADRESÁT

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(2)Místní čas dožádaného členského státu.

(3) Tento formulář se vztahuje pouze na členské státy, které poskytují pomoc v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2020/1784.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané