Skip to main content

[da] BILAG IX - ATTEST VEDRØRENDE ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT ELLER EN AFTALE I SAGER VEDRØRENDE FORÆLDREANSVAR

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Trin 5
  • Complete

BILAG IX

ATTEST VEDRØRENDE ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT ELLER EN AFTALE I SAGER VEDRØRENDE FORÆLDREANSVAR

(Artikel 66, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

VIGTIGT

Udstedes kun efter en parts anmodning, hvis den medlemsstat, der bemyndigede den offentlige myndighed eller en anden myndighed til formelt at udstede eller registrere det officielt bekræftede dokument eller registrere aftalen, var kompetent i medfør af kapitel II, afdeling 2, i forordningen som angivet i punkt 2, og det officielt bekræftede dokument eller aftalen har bindende retsvirkning i den pågældende medlemsstat som angivet i punkt 12.5 eller 13.4. Attesten må ikke udstedes, hvis der er tegn på, at indholdet af det officielt bekræftede dokument eller aftalen ikke er til barnets bedste.

1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   DOMSSTATEN VAR KOMPETENT I MEDFØR AF DENNE FORORDNINGS KAPITEL II, AFDELING 2 (*)

3.   RET ELLER KOMPETENT MYNDIGHED, DER UDSTEDER ATTESTEN

3.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

4.   DOKUMENTETS ART (*)
4.   DOKUMENTETS ART (*)
Gem udkastUpload udkast