Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA IX - OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

PŘÍLOHA IX

OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

(Článek 66 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Osvědčení se vydá na návrh strany, pouze pokud členský stát, který pověřil veřejný nebo jiný orgán formálním vyhotovením nebo registrací veřejné listiny nebo registrací dohody, je příslušný podle kapitoly II oddílu 2 tohoto nařízení, jak je uvedeno v bodě 2, a veřejná listina nebo dohoda má v daném členském státě závazné právní účinky, jak je uvedeno v bodech 12.5 nebo 13.4. Osvědčení nelze vydat, pokud existují náznaky, že obsah veřejné listiny nebo dohody je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU JE PŘÍSLUŠNÝ PODLE ODDÍLU 2 KAPITOLY II NAŘÍZENÍ*

3.   SOUD NEBO PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ*

3.3. Telefon/fax/e-mail*

4.   POVAHA PÍSEMNOSTI*
4.   POVAHA PÍSEMNOSTI*
Uložit rozepsanéNačíst rozepsané