Skip to main content

[lv] IX PIELIKUMS - APLIECĪBA ATTIECĪBĀ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS LIETĀS PAR VECĀKU ATBILDĪBU

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Solis 3
  • Solis 4
  • Solis 5
  • Complete

IX PIELIKUMS

APLIECĪBA ATTIECĪBĀ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS LIETĀS PAR VECĀKU ATBILDĪBU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 66. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

SVARĪGI

Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tikai tad, ja dalībvalstij, kura pilnvaroja publisku iestādi vai citu iestādi oficiāli sastādīt vai reģistrēt publisko aktu vai reģistrēt vienošanos, bija jurisdikcija saskaņā ar regulas II nodaļas 2. iedaļu, kā norādīts 2. punktā, un publiskais akts vai vienošanās ir ar saistošu juridisko spēku minētajā dalībvalstī, kā norādīts 12.5. vai 13.4. punktā. Apliecību nedrīkst izdot, ja kaut kas liecina par to, ka publiskā akta vai vienošanās saturs ir pretrunā bērna interesēm.

1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

2.   IZCELSMES DALĪBVALSTIJ BIJA JURISDIKCIJA SASKAŅĀ AR REGULAS II NODAĻAS 2. IEDAĻU*

3.   TIESA VAI KOMPETENTĀ IESTĀDE, KAS IZDOD APLIECĪBU*

3.3. Tālr./fakss/e-pasts*

4.   DOKUMENTA VEIDS*
4.   DOKUMENTA VEIDS*
Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu