Skip to main content

[fi] LIITE II - AVIOLIITTOASIOISSA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVA TODISTUS

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Complete

LIITE II

 

AVIOLIITTOASIOISSA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 36 artiklan 1 kohdan a alakohta)

TÄRKEÄÄ

Päätöksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen 103 artiklan mukaisesti, on osapuolen pyynnöstä annettava tämä todistus avioerosta, asumuserosta tai avioliiton pätemättömäksi julistamisesta annetusta päätöksestä.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖKSEN ANTANUT TUOMIOISTUIN (jos eri)

4.   PÄÄTÖS*

4.3   Päätöksen laji*
4.3   Päätöksen laji*
Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos