Skip to main content

[da] BILAG II - ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER I ÆGTESKABSSAGER

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Complete

BILAG II

 

ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER I ÆGTESKABSSAGER

(Artikel 36, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

VIGTIGT

Udstedes efter en parts anmodning i forbindelse med en afgørelse om skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab af retten i domsstaten som meddelt af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 103.

1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER UDSTEDER ATTESTEN*

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN (hvis forskellig fra ovenstående)

4.   AFGØRELSE (*)

4.3.   Afgørelsens art (*)
4.3.   Afgørelsens art (*)
Gem udkastUpload udkast