Skip to main content

[sv] BILAGA II - INTYG OM AVGÖRANDEN I ÄKTENSKAPSMÅL

  • Current Start
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4
  • Complete

BILAGA II

 

INTYG OM AVGÖRANDEN I ÄKTENSKAPSMÅL

(Artikel 36.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas för ett avgörande om beviljande av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap av den domstol i ursprungsmedlemsstaten som meddelats kommissionen enligt artikel 103 i förordningen.

1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET*

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET (om annan)

4.   AVGÖRANDE*

4.3   Typ av avgörande*
4.3   Typ av avgörande*
Spara utkastHämta utkast