Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA II - OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH MANŽELSKÝCH

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Complete

PŘÍLOHA II

OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH MANŽELSKÝCH

(Článek 36 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení ohledně rozhodnutí týkajícího se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydává na návrh strany soud členského státu původu sdělený Komisi podle článku 103 nařízení.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)

4.   ROZHODNUTÍ*

4.3.   Druh rozhodnutí*
4.3.   Druh rozhodnutí*
Uložit rozepsanéNačíst rozepsané