Skip to main content

[nl] BIJLAGE II - CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN IN HUWELIJKSZAKEN

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Complete

BIJLAGE II

 

CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN IN HUWELIJKSZAKEN

(Artikel 36, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, ten aanzien van een beslissing waarbij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een huwelijk wordt uitgesproken door het gerecht van een lidstaat van herkomst, zoals overeenkomstig artikel 103 van de verordening ter kennis van de Commissie gebracht.

1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN (indien anders)

4.   BESLISSING*

4.3.   Soort beslissing*
4.3.   Soort beslissing*
Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden