Skip to main content

[et] II LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB ABIELUASJADES TEHTAVAID LAHENDEID

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 3
  • Samm 4
  • Complete

II LISA

 

TÕEND, MIS KÄSITLEB ABIELUASJADES TEHTAVAID LAHENDEID

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 36 lõike 1 punkt a).

OLULINE

Tõendi väljastab poole taotlusel seoses abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist käsitleva lahendiga päritoluliikmesriigi kohus, kellest on teatatud komisjonile määruse artikli 103 alusel.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHENDI TEINUD KOHUS (kui on erinev)

4.   LAHEND*

4.3.   Lahendi liik*
4.3.   Lahendi liik*
Salvestage mustandLaadige mustand üles