Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK II - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Complete

ZAŁĄCZNIK II

 

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

(art. 36 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie dotyczące orzeczenia w sprawie rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydawane jest na wniosek strony przez sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który to sąd wskazano Komisji zgodnie z art. 103 rozporządzenia.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD WYDAJĄCY NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE (jeśli inny)

4.   ORZECZENIE*

4.3.   Rodzaj orzeczenia*
4.3.   Rodzaj orzeczenia*
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą