Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ II - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО БРАЧНИ ВЪПРОСИ

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ II

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО БРАЧНИ ВЪПРОСИ

(Член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО

Издава се по искане на страна, във връзка с решение, с което се постановява развод, законна раздяла или обявяване на недействителността на брака, от съда на държавата членка по произход, за който Комисията е уведомена, съгласно член 103 от регламента.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО (ако е различен)

4.   РЕШЕНИЕ*

4.3.   Вид решение*
4.3.   Вид решение*
Запазете версиятаЗаредете версията