Skip to main content

[sk] PRÍLOHA II - OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM V MANŽELSKÝCH VECIACH

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Complete

PRÍLOHA II

 

OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM V MANŽELSKÝCH VECIACH

(článok 36 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE

Osvedčenie na návrh účastníka vydáva k rozhodnutiu, ktorým sa vyhlasuje rozvod, rozluka alebo anulovanie manželstva, súd členského štátu pôvodu oznámený Komisii podľa článku 103 nariadenia.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   SÚD VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE (ak ide o iný súd)

4.   ROZHODNUTIE*

4.3.   Druh rozhodnutia*
4.3.   Druh rozhodnutia*
Uložiť konceptZobraziť koncept