Skip to main content

[sv] FORMULÄR A. FRAMSTÄLLNING OM DELGIVNING AV HANDLINGAR

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULÄR A

  

FRAMSTÄLLNING OM DELGIVNING AV HANDLINGAR
(Artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

Artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. SÄNDANDE ORGAN

1.2. Adress:

2. MOTTAGANDE ORGAN

Sök behörig domstol/myndighet

2.2. Adress:

3. SÖKANDE

3. SÖKANDE (2)

3.2. Adress:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESSAT

4.2. Adress:

Spara utkastHämta utkast