Skip to main content

[et] VORM A. DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE TAOTLUS

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

VORM A

  

DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE TAOTLUS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))(1) artikli 8 lõige 2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 8 lõige 2) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

1. EDASTAV ASUTUS

1.2. Aadress:

2. VASTUVÕTTEV ASUTUS

Leidke pädev kohus/asutus

2.2. Aadress:

3. TAOTLEJA(D)

3. TAOTLEJA(D) (2)

3.2. Aadress:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESSAAT

4.2. Aadress:

Salvestage mustandLaadige mustand üles