Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ A. ŽÁDOST O DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULÁŘ A

  

ŽÁDOST O DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

1.2. Adresa:

2. PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

Vyhledat příslušný soud/orgán

2.2. Adresa:

3. ŽADATEL (ŽADATELÉ)

3. ŽADATEL (ŽADATELÉ) (2)

3.2. Adresa:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESÁT

4.2. Adresa:

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané