Skip to main content

[pl] FORMULARZ A. WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULARZ A

  

WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW
(art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (1))

art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

1. JEDNOSTKA PRZEKAZUJĄCA

1.2. Adres:

2. JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA

Znajdź właściwy sąd/organ

2.2. Adres:

3. WNIOSKODAWCA(-Y)

3. WNIOSKODAWCA(-Y) (2)

3.2. Adres:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESAT

4.2. Adres:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą