Skip to main content

[nl] FORMULIER A. AANVRAAG OM BETEKENING OF KENNISGEVING VAN STUKKEN

  • Current Begin
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULIER A

  

AANVRAAG OM BETEKENING OF KENNISGEVING VAN STUKKEN
(Artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (1))

Artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

1. VERZENDENDE INSTANTIE

1.2. Adres:

2. ONTVANGENDE INSTANTIE

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

2.2. Adres:

3. AANVRAGER(S)

3. AANVRAGER(S) (2)

3.2. Adres:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. GEADRESSEERDE

4.2. Adres:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden