Skip to main content

[sl] OBRAZEC A. ZAPROSILO ZA VROČANJE PISANJ

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

OBRAZEC A

  

ZAPROSILO ZA VROČANJE PISANJ
(člen 8(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 8(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

1. ORGAN ZA POŠILJANJE

1.2. Naslov:

2. ORGAN ZA SPREJEM

Išči pristojno sodišče/organ

2.2. Naslov:

3. PROSILEC

3. PROSILEC (2)

3.2. Naslov:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. NASLOVNIK

4.2. Naslov:

Shrani osnutekNaloži osnutek