Skip to main content

[da] FORMULAR A. ANMODNING OM FORKYNDELSE AF DOKUMENTER

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULAR A

  

ANMODNING OM FORKYNDELSE AF DOKUMENTER
(artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

1. FREMSENDENDE INSTANS

1.2. Adresse:

2. MODTAGENDE INSTANS

Find en kompetent domstol/myndighed

2.2. Adresse:

3. REKVIRENT(ER)

3. REKVIRENT(ER) (2)

3.2. Adresse:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESSAT

4.2. Adresse:

Gem udkastUpload udkast