Skip to main content

[sk] TLAČIVO A. ŽIADOSŤ O DORUČENIE PÍSOMNOSTÍ

  • Current Štart
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

TLAČIVO A

  

ŽIADOSŤ O DORUČENIE PÍSOMNOSTÍ
(článok 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

1. ODOSIELAJÚCI ORGÁN

1.2. Adresa:

2. PRIJÍMAJÚCI ORGÁN

Vyhľadať príslušný súd/orgán

2.2. Adresa:

3. ŽIADATEĽ (ŽIADATELIA)

3. ŽIADATEĽ (ŽIADATELIA) (2)

3.2. Adresa:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESÁT

4.2. Adresa:

Uložiť konceptZobraziť koncept