Skip to main content

[lv] A VEIDLAPA. DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS LŪGUMS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

A VEIDLAPA

  

DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS LŪGUMS
(8. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

8. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

1. PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

1.2. Adrese:

2. SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

2.2. Adrese:

3. IESNIEDZĒJS(-I)

3. IESNIEDZĒJS(-I) (2)

3.2. Adrese:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESĀTS

4.2. Adrese:

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu